Canvis en la normativa a partir del dilluns 8 de març

Mobilitat:

1.- Es permet la mobilitat dins de l’horari de 6 a 22h dins de la mateixa comarca.
2.- En el cas de participació en les competicions oficials permeses, no hi ha limitació de territori.

Instal·lacions:

1.- Horari de funcionament de 6 a 21h.
2.- Aforament: instal·lacions a l’aire lliure 50%, instal·lacions tancades 30%.
3.- Piscines: 50% (tant exteriors com interiors)
4.- Hi ha d’haver control d’accés en ambdós casos.
5.- Es permet l’ús dels vestidors en els següents casos (sempre serà de manera excepcional):(NOU)
• Usuaris de piscina.
• Per les persones no que tinguin la possibilitat de canviar-se en un altre espai d’us privatiu i no compartit.
• Els vestuaris han de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.
6.- En els espais tancats s’ha de concertar cita prèvia i s’han de garantir bones condicions de ventilació.
7.- Es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT.
8.- Es prohibeix la utilització d’equipaments esportius no supervisats (que han de quedar tancats físicament).

Grups d’entrenament

1.- Activitats federades i amb llicència del consell esportiu (incloses extraescolars): no hi ha limitació pel que fa a nombre de persones, però s’ha de respectar l’aforament màxim permès de la instal·lació i les següents normes:
• Es mantinguin els grups estables i habituals
• S’han de complir les mesures del pla sectorial aprovat pel PROCICAT i els de les diferents federacions o consells esportius segons el cas.
• S’ha d’evitar qualsevol aglomeració d’esportistes.
2.- Activitats extraescolar sense llicència federativa o del consell esportiu i centres cívics: (NOU)
• Educació infantil, primària, secundària i cicles de formació professional: màxim 6 alumnes per aula. Sense limitació si es fa únicament amb grup bombolla classe.
• En els equipaments cívics només es poden realitzar activitats adreçades a persones majors de 60 anys que siguin de caire físic i/o entrenament de la memòria que es realitzin a l’aire lliure.
3.- Resta d’activitats esportives:
• En instal·lacions exteriors: Sense límit de persones (màx 50% aforament), i sense mascareta
• En instal·lacions tancades:
o Si s’acrediten condicions de ventilació: Sense límit de persones (màx 30% aforament) i amb mascareta. (S’ha de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament on es garanteixen les condicions de ventilació establertes i on consti l’empresa de manteniment habilitada sengos RD 1027/2007).
o Si NO s’acrediten condicions de ventilació: màxim 6 persones inclòs el monitor
S’adjunta enllaç al DOCG perquè pugueu veure el que es demana per acreditar el compliment de les condicions de ventilació (annex 1 del DOGC): DOGC

Ús de mascareta:

1.- Activitats no federades o sense llicència de consell esportiu:
• En instal·lacions tancades: Sempre amb mascareta (excepte piscines).
• En instal·lacions exteriors: Sense mascareta
2.- Activitats federades o amb llicència del consell esportiu: No és necessari l’ús de la mascareta. (tot i que és recomanable sempre que sigui possible o necessari si el protocol de la federació corresponent o del consell esportiu ho contempla).

Competicions (sense públic)

1.- S’autoritzen les competicions d’àmbit nacional, internacional i professional.
2.- S’autoritzen les competicions que donin accés a categories nacionals, internacionals i professionals
3.- S’autoritzen la resta de competicions federatives a partir dels 16 anys (NOU).

Compartir

Relacionados

Contactar
1
💬 + info
Hola 👋