COM AFECTA L’ACTUALITZACIÓ DE LA COMPENSACIÓ PER DESPESES DE QUILOMETRATGE ALS VOLUNTARIS

En data del 17 de juliol de 2023, la ministra d’Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, va subscriure dues ordres ministerials destinades a actualitzar la compensació per despeses de quilometratge per a aquells que fan ús del seu vehicle particular per a raons de treball.

Compensació per a voluntaris que es desplacen amb el seu vehicle propi

La notícia sobre l’augment de la compensació per despeses de quilometratge a 0,26 euros per quilòmetre recorregut té un impacte directe en les entitats esportives i la manera com gestionen els seus voluntaris.

Fins ara, amb una tarifa de 0,19 euros per quilòmetre, les entitats esportives podrien no haver tingut en compte aquesta quantitat a l’hora de calcular les despeses de quilometratge i les indemnitzacions per als seus voluntaris.

Ara, amb la nova tarifa establerta per Hisenda i amb les noves ordres ministerials, els clubs esportius i entitats esportives hauran de fer canvis en els documents utilitzats per a les liquidacions dels voluntaris, doncs amb la nova tarifa establerta per Hisenda, les entitats esportives podran proporcionar als seus voluntaris una compensació per quilometratge que reflecteixi aquesta tarifa actualitzada.

S’ha de tenir en compte que les compensacions que reben els voluntaris per utilitzar els seus vehicles per a realitzar activitats de l’entitat,  es beneficien d’exempcions fiscals en l’Impost de la Renda sobre les Persones Físiques (IRPF) basades en aquesta tarifa actualitzada, ja que al ser considerades compensacions de despeses, no es computen com a ingressos en el IRPF. Per tant, és important que els documents de despeses reflecteixin aquesta quantitat perquè els voluntaris puguin aprofitar aquest avantatge fiscal.

Per a aconseguir això, les entitats esportives i clubs esportius han de revisar i actualitzar els seus documents interns relacionats amb les despeses de quilometratge i les indemnitzacions als voluntaris. Això pot incloure la creació de noves plantilles de despeses o la modificació de les existents perquè reflecteixin la tarifa actualitzada de 0,26 euros per quilòmetre. També és crucial proporcionar una orientació clara als voluntaris sobre com registrar i documentar adequadament els seus desplaçaments per assegurar-se que rebin la compensació correcta.

Entitats esportives: adaptació a la nova normativa de compensació per quilometratge

L’augment de la compensació no és una mesura improvisada, sinó que es tracta d’una iniciativa planificada i acordada amb els sindicats, assegurant així la seva validesa legal i el seu compromís amb les condicions actuals del país. Aquesta decisió es considera necessària per adaptar les tarifes a les condicions econòmiques i socials actuals, i no com una resposta espontània a les circumstàncies.

D’aquesta manera es reafirma que l’augment de la compensació no és una resposta espontània a circumstàncies aleatòries, sinó una resposta a la necessitat de reflectir la realitat econòmica i social actual. Les tarifes de compensació s’han mantingut  inalterades des de 2005, i les circumstàncies han canviat significativament des de llavors. Les condicions actuals, incloent-hi l’augment del preu dels combustibles i altres factors que impacten les despeses de viatge, justifiquen plenament aquesta actualització.

Això permet a les entitats esportives respondre a aquesta nova realitat i adaptar-se a partir d’ara a la nova normativa de compensació per desplaçaments.

Wealia: la gestoria de les entitats esportives

Si tens dubtes o necessites orientació sobre com realitzar aquestes adaptacions i ajustos a la nova compensació per quilometratge per als voluntaris, no dubtis a posar-te en contacte amb Wealia, la gestoria especialitzada en entitats esportives.

Som una empresa especialitzada en gestió i assessorament esportiu que es dedica exclusivament a treballar amb clubs esportius i entitats esportives. Gràcies a això, tenim un coneixement profund de les normatives i lleis que us afecten. Estem aquí per ajudar-vos a complir amb aquesta nova normativa i assegurar-vos que els vostres voluntaris rebin una compensació adequada i que tot estigui en ordre.

No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per obtenir assistència i assessorament personalitzat en aquesta qüestió. Estarem encantats d’ajudar-vos a fer aquesta transició de manera eficaç i sense problemes.

Compartir

Relacionados

Contactar
1
💬 + info
Hola 👋