EL COI AVANÇA CAP A LA INCLUSIÓ DELS DRETS HUMANS A LA CARTA OLÍMPICA

El Comitè Olímpic Internacional (COI) està encaminat a realitzar una històrica revisió de la seva Carta Olímpica, un document que regula els principis i les regulacions que governen el Moviment Olímpic global. Aquesta revisió avança cap a la inclusió d’un enfocament renovat en els drets humans i les responsabilitats de les empreses en aquest àmbit.

Reforma de la carta olímpica: la inclusió dels drets humans

La proposta de reforma de la Carta Olímpica implica canvis significatius en els articles un i quatre del document. Aquests canvis, que han estat elaborats en col·laboració amb la Comissió d’Assumptes Legals del COI i en consulta amb el Comitè Assessor de Drets Humans, busquen integrar els drets humans internacionalment reconeguts en el teixit mateix de l’olimpisme.

Fins ara, la Carta Olímpica havia destacat valors com l’esforç, el valor educatiu del bon exemple i la responsabilitat social com a principis fonamentals de l’olimpisme. La nova proposta inclou ara explícitament els “drets humans internacionalment reconeguts” com un element central de l’esperit olímpic. Això significa que, d’ara endavant, els drets humans seran considerats com una part intrínseca de la pràctica esportiva i hauran de ser respectats en tot moment.

Aquest canvi, que serà discutit en la pròxima reunió del COI a Bombai, representa un pas fonamental cap a un compromís més profund amb el respecte als drets humans i la inclusió en el món de l’esport.

Inclusió dels drets humans: Un requisit bàsic

Brendan Schwab, d’UNI World Athletes, ha destacat que el nou Contracte amb la Ciutat Seu del COI incorpora recomanacions de l’Aliança Esportiva i drets humans (SRA), una coalició d’organitzacions de drets humans, esportistes i sindicats. Aquesta aliança treballa per assegurar que els esdeveniments esportius respectin els drets humans, el medi ambient i les normatives contra la corrupció en totes les etapes del procés.

Minky Worden, director d’Iniciatives Globals a Human Rights Watch, ha subratllat que durant massa temps, les seus olímpiques havien sigut l’escenari d’abusos als treballadors que construïen els estadis i de censura als mitjans i als crítics.

El dret a organitzar els Jocs Olímpics ara ve acompanyat de la responsabilitat de respectar els drets humans fonamentals. Aquesta mesura podria tenir un efecte en cadena sobre tots els grans esdeveniments esportius, com la Copa del Món, i altres llocs on encara es produeixen abusos relacionats amb l’esport.

Inclusió i llibertat d’expressió en la Carta Olímpica

Un dels aspectes més importants d’aquesta reforma és la seva intenció de garantir que ningú sigui discriminat en la seva oportunitat de practicar esports. Aquesta inclusió dels drets humans com a part de l’olimpisme significa que les entitats esportives, incloent-hi els comitès nacionals i les federacions, hauran de treballar activament per eliminar qualsevol forma de discriminació, ja sigui basada en la raça, el gènere, l’orientació sexual o altres factors.

A més de la reforma als articles un i quatre, una altra modificació important que es presentarà a la reunió de Bombai és la inclusió del dret a la llibertat d’expressió per a “tots els competidors, oficials d’equips i altres membres del personal en els Jocs Olímpics.” Aquest dret, tot i ser essencial, haurà de ser exercit de manera coherent amb els valors olímpics i els principis fonamentals de l’olimpisme, així com amb les directives establertes pel Comitè Executiu del COI.

Una reforma històrica

La reforma de la Carta Olímpica del COI marca un pas històric cap a una visió més justa i respectuosa dels esdeveniments esportius globals. La incorporació dels drets humans i la responsabilitat empresarial com a elements centrals dels Jocs Olímpics i altres grans esdeveniments esportius envia un missatge positiu i inspirador. El futur de l’esport està marcat per aquesta reforma, que posa els drets humans i la justícia al primer pla de tot el que significa ser olímpic.

Compartir

Relacionados

Contactar
1
💬 + info
Hola 👋