La inspecció de treball sanciona a la RFEF, al Barça i a l’Espanyol per no tenir pla d’igualtat

El passat estiu es van iniciar les investigacions en matèria d’igualtat als 16 clubs de futbol femení de Primera Divisió,  a diferents Societats Anònimes Esportives i a la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF). 

La Inspecció de Treball ha emès actes d’infracció i sancions als clubs que no van complir amb les mesures d’igualtat laboral. La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha destacat que aquestes sancions es deuen a la inexistència d’un pla d’igualtat i a la no activació del protocol d’assetjament en el cas de la RFEF.

Sancions per manca de plans d’igualtat a clubs esportius

La manca de plans d’igualtat, obligatoris des de fa dos anys per a empreses amb més de 50 treballadors, pot comportar importants sancions que poden arribar a 225.000€ en els casos més extrems, segons estableix la Llei Orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Yolanda Díaz ha subratllat la gravetat de la situació en enviar les campiones del món sense un pla d’igualtat i sense protocols d’assetjament en el seu entorn laboral. La ministra destaca que en l’esport no pot haver-hi masclisme i que es busca garantir els drets fonamentals en igualtat.

Conclusions de la inspecció de Treball a la Federació de Futbol

El treball de FUTPRO, una associació formada per dones futbolistes que defensen els drets de les dones en el sector de l’esport,  ha posat de manifest quatre mancances importants dins de l’actuació de la Federació de futbol, segons la resolució de la Inspecció de Treball i Seguretat Social:

  1. La Federació no té un Pla d’Igualtat adequat a la normativa vigent.
  2. La Federació no disposa d’un Protocol d’Assetjament Sexual i per raó de gènere que permeti als treballadors conèixer com activar-lo, a qui dirigir-se o què esperar quan finalitzi la investigació. Té dues vies d’accés i investigació diferents.
  3. La Federació no ha dut a terme la investigació correcta en l’àmbit laboral dels fets succeïts el 20 d’agost de 2023 d’acord amb algun dels seus protocols contra l’assetjament sexual i per raó de gènere. No s’ha revisat l’informe d’Integritat ni s’ha iniciat una investigació en l’àmbit laboral per determinar si l’actitud de Luis Rubiales va suposar assetjament sexual i prendre les mesures pertinents.
  4. La Federació ha contractat l’actualització de l’Avaluació de Riscos amb perspectiva de gènere amb un cronograma d’actuacions fins al mes de març de 2024. La RFEF no ha avaluat el risc de violència sexual dels llocs de treball ocupats per dones.

La inspecció, que roman oberta respecte als clubs analitzats, demana a la Federació en matèries d’igualtat que revisi l’Avaluació de Riscos, el·labori un Plan d’Igualtat i un nou Protocol d’assetjament sexual i per raó de gènere per fomentar la cultura preventiva en tots els àmbits i estaments de l’organització.

Pla d’igualtat en clubs esportius

Des de l’actualització de la Llei Orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva de les dones i homes i el Real Decreto 901/2020 que regulen els plats d’igualtat, estan obligades a tenir un pla d’igualtat totes les empreses de més de 50 treballadors i aquelles en que així ho conveni de referència. Pel que fa als clubs i entitats esportives, aquests hauran de seguir les mateixes directrius pautades a la llei i estaran obligats a disposar d’un pla d’igualtat si tenen més de 50 treballadors i si així ho estipula el conveni de referència.

Per la resta d’empreses no incloses en l’esmentat anteriorment, la implantació del pla d’igualtat serà voluntària. Tot i això, sí que és recomanable tenir els protocols establerts i registrats, sobretot, i en cas d’un incident o denuncia, a l’hora de justificar que s’han adaptat les mesures necessàries destinades a respectar la igualtat de tracte en l’àmbit laboral.

La importancia de complir la llei en matèria d’igualtat 

La importància de complir amb la llei en matèria d’igualtat radica en garantir un entorn laboral just, equitatiu i lliure de discriminació. Els Plans d’Igualtat no només són una obligació legal per a empreses amb més de 50 treballadors, sinó que també constitueixen una eina fonamental per promoure la igualtat de tracte entre dones i homes en l’àmbit laboral.

Mitjançant aquests plans, les organitzacions esportives poden establir polítiques i mesures específiques per prevenir l’assetjament sexual i per raó de gènere, assegurant un entorn segur i respectuós per a les treballadores. La seva implementació també reforça la imatge i la reputació de les institucions esportives, demostrant el compromís amb els valors de la igualtat i els drets fonamentals.

A Wealia ens especialitzem en proporcionar assessorament integral a clubs i entitats esportives, garantint el ple compliment de la legislació vigent. Mitjançant la nostra experiència i coneixement, treballem per assegurar que les organitzacions esportives superin eficaçment qualsevol impediment o desafiament que puguin experimentar en el seu entorn laboral i de gestió. Amb un enfocament proactiu i adaptat a les necessitats específiques de cada entitat, establim pràctiques exemplars en matèria d’igualtat i complim amb les normatives vigents, contribuint a la creació d’un entorn esportiu més just i inclusiu.

Compartir

Relacionados

Contactar
1
💬 + info
Hola 👋