NORMATIVA CAMPUS D’ESTIU

S’acosta l’estiu i amb ell els campus. Tot i que no ha sortit cap normativa respecte del COVID, les pautes indicatius a la legislació vigent són les següents:

A.- COMUNICACIÓ:

 1. Quan s’ha de comunicar una activitat al departament de joventut:
  1. Si no hi ha pernocta: quan l’activitat duri 4 o més dies consecutius sense comptar el cap de setmana.
  2. Si hi ha pernocta: Quan l’activitat tingui dues o més nits consecutives.

B.- ASSEGURANCES

 1. S’ha de disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil i d’una d’accidents que cobreixi a tots els participants.

B.- MONITORS:

 1. Hi ha d’haver sempre un responsable. Si hi ha més de 25 participants, ha d’estar inscrit al ROPEC com a director esportiu o col·legiat al COPLEFC.
 2. El 60% dels monitors han d’estar inscrits al ROPEC com a monitor esportiu o col·legiat al COPLEFC.(el 40% restant no necessita cap titulació especial).
 3. En grups de <25 participants: 1 monitor per cada 10 o fracció (si algun participant <16 anys: mínim 2 dirigents). En grups de >24 participants: 1 monitor per cada 10 + 1 monitor per cada fracció de 5 participants més. En cas de participants discapacitats: es valorarà augmentar ràtio o establir suport addicional.

C.- INSTAL·LACIONS:

 1. Les instal·lacions esportives han d’estar donades d’alta al cens d’equipaments esportius gestionats pel Consell Català de l’Esport (CEEC).

D.- REGISTRE NEGATIU DE DELINQÜENTS SEXUALS:

 1. S’ha de tenir de tots els monitors (Recordem la possibilitat de demanar el certificat de tots els monitor alhora a través del procediment agrupat).

Et queda algun dubte? nosaltres te’ls resolem
Wealia – especialistes en entitats esportives

Compartir

Relacionados

Contactar
1
💬 + info
Hola 👋