Nova normativa a partir del dia 8 de febrer de 2021

La nova normativa que afecta a les entitats esportives s’ha fet vigent el passat dilluns 8 de febrer.

Mobilitat:

1.- És permet la mobilitat dins de l’horari de 6 a 22h dins de la pròpia comarca.
2.- En el cas de participació en les competicions oficials permeses, no hi limitació de territori.

Instal·lacions: (aquestes limitacions no afecten a les instal·lacions que hagin d’acollir entrenaments de competicions nacionals, internacionals o professionals, per tant, i en principi, si afecten a la resta d’entrenaments i competicions autoritzades,a no ser que surti una rectificació o aclariment posterior al respecte)

1.- Horari de funcionament de 6 a 21h.
2.- Aforament: instal·lacions a l’aire lliure 50%, instal·lacions tancades 30%.
3.- Hi ha d’haver control d’accés en ambdos casos.
4.- Vestidors tancats excepte per les persones usuaries de la piscina (si és el cas).
5.- En els espais tancats s’ha de concertar cita prèvia i s’han de garantir bones condicions de ventilació.
6.- Es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT.
7.- Es prohibeix la utilització d’equipament esportius no supervisats(uqe han de quedar tancats físicament)

Grups d’entrenament

1.- Activitats no federades: màxim 6 persones comptant el monitor o entrenador.
2.- Activitats extraescolars: Grup bombolla classes (només estan permeses aquelles activitats extraescolar que estan dins del programa general anual del centre educatiu i es realitzin en el propi centre)
3.- Activitats federades: (incloses extraescolars). no hi ha limitació en quan a nombre de persones, però s’han de respectar les següents normes:

  • Es mantinguin els grups estables i habituals
  • S’han de complir les mesures del pla sectorial aprovat pel PROCICAT i els de les diferents federacions
  • S’ha d’evitar qualsevol aglomeració d’esportistes.

Ús de mascareta:

1.- Activitats no federades: Sempre en activitats en espais tancats (excepte piscines).
2.- Activitats federades: No és necessari l’ús de la mascareta. (tot i que és recomanable sempre que sigui possible o necessari si el protocol de la federació corresponent ho contempla).

Competicions (sense públic)

1.- S’autoritzen les competicions d’àmbit nacional, internacional i professional.
2.- S’autoritzen les competicions que donin accés a categories nacionals, internacionals i professionals

Esport escolar son les activitats esportives escolars no competitives organitzades pels centres educatius, les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes.

Adjuntem el pla sectorial del sector esportiu PROCICAT

Esperem que aquesta informació us sigui d’interès.

et queda algun dubte? nosaltres te’ls resolem
wealia – especialistes en entitats esportives

Compartir

Relacionados

Contactar
1
💬 + info
Hola 👋