Protocol d’actuació: Com han d’actuar els clubs esportius davant casos de pares divorciats

L’entorn esportiu infantil i juvenil no només té la responsabilitat de formar als joves com a esportistes, sinó també de protegir el seu benestar general.

En situacions de pares divorciats o separats, els clubs esportius juguen un paper essencial en garantir que els menors continuïn gaudint dels beneficis de l’activitat esportiva i que es respectin els acords legals establerts per aquestes famílies. En aquest context, és de gran ajuda per establir un protocol d’actuació, que abordi com han de procedir els clubs esportius davant d’aquestes situacions delicades.

Pàtria potestat i Guarda i custòdia

És fonamental que tant els pares com els clubs esportius i entitats esportives comprenguin amb profunditat dos conceptes clau en escenaris de pares divorciats, separats o amb situacions de nul·litat matrimonial: la “pàtria potestat” i la “guarda i custòdia”.

  • Pàtria potestat: La pàtria potestat fa referència a l’autoritat legal i la responsabilitat que els pares tenen sobre els seus fills. Això implica la presa de decisions importants en la vida dels menors, com ara l’educació, la salut i el benestar general. En resum, la pàtria potestat atorga als pares el dret i la responsabilitat de prendre decisions que afecten els seus fills en àrees significatives.
  • Guarda i custòdia: D’altra banda, la guarda i custòdia està relacionada amb el lloc de residència i la persona amb qui viuran els fills després d’una separació o un divorci. Aquest aspecte defineix la residència habitual dels menors i especifica qui serà responsable de la cura diària. La guarda i custòdia pot ser compartida entre tots dos progenitors, el que significa que tots dos comparteixen la responsabilitat de cuidar els fills en moments determinats. O bé, pot ser atribuïda a un dels pares, en què cas aquest pare serà qui tingui la responsabilitat de la cura diària.

En el context d’activitats esportives als clubs, com les que realitzen els clubs esportius amb menors, és essencial que els centres educatius i els mateixos clubs tinguin en compte tant la pàtria potestat com la guarda i custòdia. Això implica mantenir una comunicació clara i transparent amb els pares o tutors legals, assegurant-se que tots els implicats estiguin informats i d’acord amb la participació dels menors en aquestes activitats.

A més, cal respectar qualsevol decisió o acord relacionat amb la guarda i custòdia per garantir que els menors assisteixin a les activitats d’acord amb les directrius legals establertes pels pares i el sistema judicial. La comprensió i el respecte d’aquests conceptes són fonamentals per proporcionar un entorn segur i adequat als menors involucrats en activitats esportives.

Qui pot venir a recollir el menor a l’activitat esportiva?

La recollida dels menors al club és un aspecte rellevant en situacions de pares separats o divorciats. En general, quan hi ha acords de custòdia i visites, la persona designada per passar a buscar els nens al club ha de complir amb aquesta responsabilitat de manera puntual i respectant els termes acordats.

És essencial que, en cas de separació o divorci, hi hagi una comunicació clara i eficient entre els pares i el club esportiu. En la majoria dels casos, el progenitor que tingui la custòdia en aquest moment serà qui realitzi la recollida dels nens. No obstant això, en situacions excepcionals o acordades prèviament, aquest pare o mare pot delegar aquesta responsabilitat en una altra persona, com un familiar proper o un amic.

És important destacar que, llevat que existeixi una resolució judicial expressa que ho prohibeixi, la persona designada per a la recollida dels menors a l’escola pot delegar aquesta funció en una altra persona.

Dret a la informació: A qui puc facilitar informació?

Als centres escolars, quan els pares comparteixen la “pàtria potestat” (responsabilitat legal sobre els seus fills), tenen dret a rebre la mateixa informació rellevant sobre l’educació dels seus fills. Això és vàlid fins i tot si només un dels pares té la custòdia del nen. En aquest context, és fonamental que l’escola faciliti una comunicació justa i transparent entre els dos pares, assegurant que tots dos puguin estar involucrats en la vida educativa dels nens, fins i tot en situacions de separació o divorci.

En el cas de les activitats esportives, la llei no exigeix explícitament que el pare o la mare amb custòdia informi l’altre progenitor de tots els detalls. Normalment, la persona amb custòdia és l’encarregada de prendre decisions rellevants relacionades amb aquestes activitats. No obstant això, els pares tenen el deure d’informar-se de la situació dels fills, encara que un no tingui la custòdia. La manca de comunicació en aquests casos es pot resoldre a través d’acords específics o decisions judicials que assegurin que tots dos pares rebin la informació necessària per prendre decisions informades sobre la vida esportiva dels seus fills.

En cas que el pare que no té la custòdia s’adreci a l’entitat esportiva per sol·licitar informació, l’entitat haurà de verificar primer la situació del pare respecte al fill. En tot cas, s’informarà ambdós pares de la sol·licitud d’informació, garantint la transparència i el respecte per als drets de tots dos progenitors.

Protocols d’actuació davant pares separats

A Wealia, la gestoria esportiva de referència, estem aquí per oferir la nostra experiència en la gestió d’entintats esportives, amb l’objectiu de col·laborar amb el vostre club en l’elaboració d’un pla d’actuació específic per a pares separats. Comptem amb un coneixement profund en aquest àmbit i podem treballar estretament amb el vostre club per dissenyar una estratègia que tingui en compte les necessitats i les expectatives dels pares separats. Aquest pla garantirà que el vostre club sigui un espai inclusiu i acollidor per a tots els nens, independentment de la seva situació familiar.

Compartir

Relacionados

Contactar
1
💬 + info
Hola 👋