QUINA IMPORTANCIA TE L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PER LES ENTITATS ESPORTIVES

El tenir un assegurança de Responsabilitat civil amb les cobertures mínimes que ens marca la llei no es garantia de que aquesta cobreixi totes les incidències que es produeixin, ja que en podríem trobar en diverses situacions:

1.- Que la entitat no hagués complert de manera correcte les mesures de seguretat adients, i que per tant la companyia d’assegurances consideri que ha comés una negligència i per tant no cobreixi el risc.

2.- Que la persona afectada es consideri, o bé coneixedora del risc que corre o bé negligent amb la seva actitud, per el que la companyia asseguradora, tot i cobrir el risc, consideraria que a la víctima no li correspon la indemnització.

Qualsevol dels dos casos pot acabar al jutjat i serà finalment un jutge el qui determini qui té la responsabilitat i aquí pertoca pagar la indemnització si és el cas.

Es per quests motiu que es recomana:

  1. Tenir la pòlissa d’RC actualitzada amb totes les activitats que fa el club i els capitals que estableix la normativa esportiva.
  2. Revisar periòdicament les mesures de seguretat de les instal·lacions i advertir mitjançant cartells dels riscos als que pot incórrer el públic.
  3. Comunicar a la companyia qualsevol risc o nova activitat que generi l’entitat.

 

Si desitgeu qualsevol aclariment al respecte, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres

wealia – especialistes en entitats deportives

Equip de Wealia
tel: 656 45 44 11
mail: info@wealia.com
www.wealia.com

Compartir

Relacionados

Contactar
1
💬 + info
Hola 👋