ASSEGURANCES FEDERATIVES

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES COBERTURES MINIMES DE L’ASSEGURANÇA ESPORTIVA OBLIGATORIA.

Amb data d’avui s’ha presentat una iniciativa per tal d’actualitzar les cobertures mínimes de l’assegurança esportiva obligatòria. Els imports mínims d’aquesta assegurança, que esta regulada en el Reial Decret 183/1993 no s’han revisat des de la seva publicació i són,a grans trets, les següents:

Assistència mèdicoquirúrgica, farmacèutica hospitalària i assistència en règim hospitalària amb un màxim de 18 mesos

Pèrdues anatòmiques i funcionals, mínim 12.000€

Mort en la practica esportiva per causa de la seva practica 6.000€ i 1.800€ quan es per causa diferent a la practica esportiva

Gràcies a tots per confiar en nosaltres.

wealia – especialistes en entitats esportives

Equip de Wealia
tel: 93 543 26 74
mail: info@wealia.com
www.wealia.com

Compartir

Relacionados

Contactar
1
💬 + info
Hola 👋