NOVES NORMES A PARTIR DEL DIA 15/03/21

Seguim amb novetats en les limitacions en l’àmbit esportiu. Avui ha sortit publicada al DOCG l’ordre de modificació de les normes que regulen el desenvolupament d’activitats esportives a partir del dia 15/03.

Mobilitat:  (nou)

1.- Es permet la mobilitat dins de l’horari de 6 a 22h dins del Territori de Catalunya (la sortida de la comarca només es pot fer amb les persones de la bombolla de convivència) .
2.- En el cas de participació en les competicions oficials permeses, no hi ha limitació de territori.

Instal·lacions: (aquestes limitacions no afecten a les instal·lacions que hagin d’acollir entrenaments de competicions nacionals, internacionals o professionals, per tant, i en principi, si afecten a la resta d’entrenaments i competicions autoritzades, a no ser que surti una rectificació o aclariment posterior al respecte).

1.- Horari de funcionament de 6 a 21h.
2.- Aforament: instal·lacions a l’aire lliure 50%, instal·lacions tancades 30%.
3.- Piscines: 50% (tant exteriors com interiors)
4.- Hi ha d’haver control d’accés en ambdós casos.
5.- Es permet l’ús dels vestidors en els següents casos (sempre serà de manera excepcional):

 • Usuaris de piscina.
 • Per les persones no que tinguin la possibilitat de canviar-se en un altre espai d’us privatiu i no compartit.
 • Els vestuaris han de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.

6.- En els espais tancats s’ha de concertar cita prèvia i s’han de garantir bones condicions de ventilació.
7.- Es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT.
8.- Es prohibeix la utilització d’equipaments esportius no supervisats (que han de quedar tancats físicament).

Grups d’entrenament 

1.- Activitats federades i amb llicència del consell esportiu (incloses extraescolars): no hi ha limitació pel que fa a nombre de persones, però s’ha de respectar l’aforament màxim permès de la instal·lació i les següents normes:

 • Es mantinguin els grups estables i habituals
 • S’han de complir les mesures del pla sectorial aprovat pel PROCICAT i els de les diferents federacions o consells esportius segons el cas.
 • S’ha d’evitar qualsevol aglomeració d’esportistes.

2.- Activitats extraescolar sense llicència federativa o del consell esportiu i centres cívics:

 • Educació infantil, primària, secundària i cicles de formació professional: màxim 6 alumnes per aula. Sense limitació si es fa únicament amb grup bombolla classe. Aquestes activitats es podran desenvolupar d’acord amb el  document Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars
 • En els equipaments cívics només es poden realitzar activitats adreçades a persones majors de 60 anys que siguin de caire físic i/o entrenament de la memòria que es realitzin a l’aire lliure.

3.- Resta d’activitats esportives:

 • En instal·lacions exteriors: Sense límit de persones (màx 50% aforament), i sense mascareta
 • En instal·lacions tancades:
  • Si s’acrediten condicions de ventilació: Sense límit de persones (màx 30% aforament) i amb mascareta. (S’ha de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament on es garanteixen les condicions de ventilació establertes i on consti l’empresa de manteniment habilitada sengos RD 1027/2007).
  • Si NO s’acrediten condicions de ventilació: màxim 6 persones inclòs el monitor

S’adjunta enllaç al DOCG perquè pugueu veure el que es demana per acreditar el compliment de les condicions de ventilació (annex 1 del DOGC): DOGC

Ús de mascareta:

1.- Activitats no federades o sense llicència de consell esportiu: 

 • En instal·lacions tancades: Sempre amb mascareta (excepte piscines).
 • En instal·lacions exteriors: Sense mascareta

2.- Activitats federades o amb llicència del consell esportiu: No és necessari l’ús de la mascareta. (tot i que és recomanable sempre que sigui possible o necessari si el protocol de la federació corresponent o del consell esportiu ho contempla).

Competicions (sense públic) (NOU)

1.- Es permeten TOTES les competicions esportives a Catalunya, que s’ha de realitzar segon el pla de desconfinament esportiu de Catalunya. Pots consultar el pla aquí 
2.- Es permet l’accés de públic:

 • En competicions nacionals, internacionals o professionals: segons el que estableixi la normativa específica
 • Resta competicions:
  • A l’aire lliure 50% de l’aforament i màxim 1.000 persones
  • Inst. tancades: 30% de l’aforament i màxim 500 persones. s’ha de complir la ventilació mínima establerta en la normativa d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.
  • inst. tancades amb condicions de ventilació reforçada segons annex 1 i control d’accessos i mobilitat de l’annex 2: 30% de l’aforament i màxim 1.000 persones (s’ha d’aportar una declaració responsable al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament, determinant que es compleixen els requeriments de l’annex 1 i de l’annex 2)
  • En tot el no previst en l’ordre, s’ha de seguir el pla de desconfinament esportiu de Catalunya

Pots consultar aquí l’ordre per veure les condicionas dels annexos 1 i 2

Esperem que aquesta informació us sigui d’interès.

et queda algun dubte? nosaltres te’ls resolem

Compartir

Relacionados

Contactar
1
💬 + info
Hola 👋